Dette er Skolestudio 8-10, heldekkende digitale læremidler til Fagfornyelsen
25. mai | Zoom

Dette er Skolestudio 8-10, heldekkende digitale læremidler til Fagfornyelsen

Dagens program:

Hva er Skolestudio?

Presentasjon av Fagrom i Skolestudio med eksempel på innhold fra ulike læreverk på ungdomstrinnet

Vi viser deg
- Hvordan Fagrommene ser ut for elevene
- Hvordan du som lærer kan tilpasse innholdet til dine elever
- Hvordan du kan se elevenes arbeid
- Hvordan du kan jobbe flerfaglig og med de tverrfaglige temaene

Som lærer har du lisens på Fagrommene i Skolestudio helt kostnadsfritt, inneværende skoleår. Elevene får prøvelisens.

I Skolestudio finner du innhold i alle fag på ungdomstrinnet: De kjente læreverkene Kontekst i norsk, Maximum i matematikk, Enter i engelsk og de ferske læreverkene Element i naturfag og Relevans i samfunnsfag. I tillegg vil du finne engasjerende innhold i fransk, KRLE, kunst & håndverk, kroppsøving, mat & helse, og musikk.

Deltagelsen er kostnadsfri.

Ved å melde deg på webinaret gir du samtykke til at Gyldendal kan sende deg elektronisk informasjon om Kunnskapsløftet 2020, Skolestudio og Gyldendals læremidler.

Du kan når som helst melde deg av webinaret.

Praktiske opplysninger

Sted: Zoom
Dato: 25. mai kl. 14:30 – kl. 15:30
Pris: Gratis