Engelsk SF: Å undervise med E1
21. april | Zoom

Engelsk SF: Å undervise med E1

E1 er et nytt læreverk for engelsk. Med E1 bygges nødvendig kunnskap og relevante ferdigheter til å mestre eksamen, studier og hverdagsliv. E1 gir elevene forutsetninger for å bli aktive verdensborgere.

I dette webinaret blir du bedre kjent med E1 og hvordan du kan bruke læreverket i din undervisning.

Praktiske opplysninger

Sted: Zoom
Dato: 21. april kl. 14:30 – kl. 15:30
Pris: Gratis