21. september | Zoom

Explore Smart Øving og Explore Fagrom i Skolestudio

I dette webinaret viser vi deg, gjennom en rekke konkrete tips, hvordan du kan kombinere Explore Smart Øving og Explore Skolestudio i engelskundervisningen din.

Målgruppe: Ansatte på 3. – 6.trinn

Agenda:
- Forskjeller og likheter mellom Smart Øving og Fagrom
- Kort presentasjon av Explore Smart Øving, lærerverktøy
- Kort presentasjon av Explore Fagrom, med eksempler på innhold, verktøy og muligheter for lærer og elev
- Hvordan kan du kombinere og utnytte de pedagogiske mulighetene i Explore Smart Øving og Explore Fagrom i engelskundervisningen?

I Explore Fagrom skal elevene oppleve gleden ved å produsere, utforske og samarbeide. Her er et stort utvalg ressurser som bidrar til at elevene på ulike måter får arbeide med lesing, skriving og muntlighet i fellesskap med andre og individuelt. Explore Fagrom har lydstøtte, musikk, sanger, vers og film. Tekster og oppgaver er nivådelte, og legger til rette for en klasseromsopplevelse som alle kan være med på, uansett nivå. Tydelig progresjon gjennom resirkulering av vokabular, setningsstrukturer og grammatikk sikrer dybdelæring. Alt innhold har fyldig lærerveiledning.

I Explore Smart Øving får elevene øving og mengdetrening på akkurat det de har behov for. Oppgavestrømmen er dynamisk og adaptiv – det vil si at oppgavene tilpasses nivået til hver enkelt elev, umiddelbart og underveis i arbeidet. Læreren får god oversikt elevenes og klassens måloppnåelse og kan tilpasse videre arbeid i klasserommet basert på dette.

Deltagelsen er kostnadsfri.

Du får tilsendt opptak av webinaret i etterkant. Ved å melde deg på webinaret gir du samtykke til at Gyldendal kan sende deg elektronisk informasjon om Kunnskapsløftet 2020, Skolestudio og Gyldendals læremidler.

Du kan når som helst melde deg av webinaret.

Praktiske opplysninger

Sted: Zoom
Dato: 21. september kl. 14:30 – kl. 15:45