Fagdag for norsklærere på ungdomstrinnet
01. mars

Fagdag for norsklærere på ungdomstrinnet

Ønsker du deg faglig påfyll og samvær med andre kolleger som underviser i norsk? Lurer du på hva status er i fagfornyelsen? Har du lyst til å møte en av jentene bak den kritikerroste boka "Skamløs"?

Da bør du melde deg på årets Fagdag i norsk. Gjør det gjerne allerede i dag for her blir det rift om plassene.

Vi håper å se deg!

Kursholdere

Kathinka-3_small
  Kathinka Blichfeldt er rektor ved Borgen ungdomsskole i Asker og har lang erfaring fra ungdomsskolen som utviklingsleder, norsk-, musikk- og sosiallærer. I tillegg har hun en master i skoleledelse. Kathinka er en av forfatterne bak norskverket Nye Kontekst.  
åslaug
  Åslaug Huseby jobber som ungdomsskolelærer ved Vøyenenga skole i Bærum hvor hun underviser i fagene norsk, musikk, mat og helse og sal og scene. Hun har god erfaring med bruk av digitale verktøy i undervisningen, og er særlig opptatt av at elevene skal oppleve mestring, og få kompetanse for framtida.  
christian
  Christian Bjerke er førstelektor ved Høgskolen i Østfold, avdeling for lærerutdanning. Han leder kjerneelementgruppa for norsk i forbindelse med fagfornyinga, og har tidligere ledet  arbeidet med revisjonen av norskplanen i LK06 i 2013.  
Sofia
  Sofia Nesrine Srour: Skamløs 23 år gammel norsk-libaneser, muslim og feminist.  Hun startet, sammen med Amina Bile og Sofia Srour, bevegelsen som i media blir kalt "De skamløse jentene", og som for alvor satte sosial kontroll i minoritetsmiljøer på agendaen. For sitt arbeid har de blant annet mottatt Skamløsprisen (2016) og Fritt Ords Honnør (2017).
Skamloes_productimage

Program

11.00–12.00
Registrering og lunsj
12.00–16.00
Norskfaget - hva nå?
Kathinka Blichfeldt og Åslaug Huseby
Hvilke muligheter gir det digitale klasserommet? Hvordan legge til rette for dybdelæring i norskfaget? Med utgangspunkt i praksiseksempler fra klasserommet viser vi hvordan utforskende aktiviteter kan være veier til dybdelæring i norskfaget.
Status for norskfaget i fagfornyelsen.
Christian Bjerke
Kjerneelementene er ment å uttrykke fagets sentrale tenkemåter, innhold, arbeidsmåter og metoder. Samtidig skal arbeidet med å definere disse kjerneelementene gi en retning for revisjonsgruppa og stake ut en kurs for norskfaget fremover. Hvilke prioriteringer har kjerneelementgruppa i norsk gjort? Hva er løftet frem, hva er tonet ned? Hva ligger til grunn for tankegangen og prioriteringene? Og hvilke utfordringer har kjerneelementgruppa møtt og møter på veien?
Kunsten å knuse glasshuset
Sofia Nesrine Srour
Hva er sosial kontroll, æreskultur og hvilke kjennetegn har det? Hvordan både gutter og jenter opplever sosial kontroll. Veie fra debatt til det å skrive boka «Skamløs». Bokas intensjon og målgruppe.

Praktiske opplysninger

Sted:
Påmeldingsfrist: 14. februar
Dato: 01. mars kl. 11:00
Pris: Fagdagen er gratis!