03. mars | Quality Hotel Waterfront, Nedre Strandgate 25-27, 6004 Ålesund Vis i kart

Fagfornyelsen i praksis – Norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag 1–4

Hva betyr nye læreplaner og nye læremidler for din skolehverdag?   

På vårens kurs møter du menneskene bak læremidlene vi lager. Vi vil presentere nyhetene som kommer til fagfornyelsen og vise deg smakebiter fra både bøker og digitale ressurser. Du vil få konkrete tips og ideer som du kan bruke i din undervisning, inspirasjon til å jobbe tverrfaglig og se eksempler på dybdelæring i praksis.   

Program

08.30-09.00
Registrering
09.00-09.30
Skolestudio: Hvor digital vil du være?
Digitaliseringen i skolen gir større valgfrihet og fleksibilitet for deg og dine elever. Derfor utvikler vi et heldigitalt læringsmiljø, Skolestudio. Vi vil vise deg hvordan Skolestudio gjennom et stort utvalg av ressurser gir alt du trenger til planlegging og gjennomføring av din undervisning.
09.30-12.00
Norskfaget og Salto i fagfornyelsen
På kurset får du vite mer om:
• hva betyr i praksis fagfornyelsen for norskfaget
• hvordan du kan bruke skjønnlitteraturen som utgangspunkt for arbeid med de tre tverrfaglige temaene
• hvordan du kan arbeide med kritisk tenkning på 1.–4. trinn
• Hva det vil si å ha en utforskende tilnærming til norskfaget
12.00-13.00
Lunsj
13.00-14.30
Engelskfaget og Explore i fagfornyelsen
På årets kurs får du oppleve smakebiter fra Explore som aktiviserer elevene, skaper undring og engasjement. I tillegg vil du få vite mer om den spennende nyheten Explore Smart Øving!
På kurset får du vite mer om:
• hva fagfornyelsen vil ha å si for engelskfaget
• tankene bak det nye reviderte utgaven av Explore
• hvordan du kan bruke læreverket i undervisningen – praktiske og konkrete undervisningstips
• hvordan Explore møter de nye kravene i fagfornyelsen
14.30-16.00
Naturfag, samfunnsfag og Refleks i fagfornyelsen
Refleks er et helt nytt læreverk i samfunnsfag og naturfag. Du vil få se eksempler og smakebiter fra bøkene som aktiviserer, skaper undring, refleksjon og lærelyst!
På kurset får du vite mer om:
• hva fagfornyelsen vil ha å si for naturfag- og samfunnsfagundervisningen din
• tankene bak det nye læreverket Refleks
• hvordan du kan bruke læreverket i undervisningen – praktiske og konkrete undervisningstips
• hvordan Refleks møter de nye kravene i fagfornyelsen

Praktiske opplysninger

Sted: Quality Hotel Waterfront, Nedre Strandgate 25-27, 6004 Ålesund Vis i kart
Påmeldingsfrist: 17. februar
Dato: 03. mars kl. 07:30
Pris: Gratis