03. mars | Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger Vis i kart

Fagfornyelsen i praksis – Norsk, engelsk, samfunnsfag 8–10

Hva betyr nye læreplaner og nye læremidler for din skolehverdag?   

På vårens kurs med Gyldendal møter du menneskene bak læremidlene. Vi vil presentere nyhetene som kommer til fagfornyelsen og vise deg smakebiter fra både bøker og digitale ressurser. Du vil få konkrete tips og ideer som du kan bruke i din undervisning, inspirasjon til å jobbe tverrfaglig og se eksempler på dybdelæring i praksis. 

Program

09.00-09.30
Registrering og frokost
09.30-10.00
Skolestudio: Hvor digital vil du være?
Digitaliseringen i skolen gir større valgfrihet og fleksibilitet for deg og dine elever. Derfor utvikler vi et heldigitalt læringsmiljø, Skolestudio. Vi vil vise deg hvordan Skolestudio gjennom et stort utvalg av ressurser gir alt du trenger til planlegging og gjennomføring av din undervisning, og hvordan Skolestudio tilrettelegger for bedre læring for dine elever.
10.00-12.00
Samfunnsfag og Relevans i fagfornyelsen
På kurset får du vite mer om:
• hva fagfornyelsen vil ha å si for samfunnsfagundervisningen din
• tankene bak det nye samfunnsfagverket Relevans
• hvordan du kan bruke læreverket i undervisningen – praktiske og konkrete undervisningstips
• hvordan Relevans møter de nye kravene i fagfornyelsen
12.00-13.00
Lunsj
13.00-16.00
Parallellsesjon 1: Norskfaget og Kontekst i fagfornyelsen
På kurset får du vite mer om:
• hva fagfornyelsen betyr for norskfaget
• hvordan ny utgave av læreverket svarer på endringene i læreplanen
• hvordan Kontekst legger gir større mulighet for utforskende tilnærming og systematisk arbeid med metoder og begreper
• hvordan Kontekst gjennom nye innfallsvinkler til faget legger større vekt på tekster og oppdrag som kan bidra til skaperglede og arbeid med fordypning og tverrfaglig arbeid.
• hvordan de nye tilskuddene Tekstforskeren og Oppdrag gir nye muligheter til å jobbe med fordypning og tverrfaglig arbeid
• hvordan du kan bruke læreverket i undervisningen – praktiske eksempler og konkrete undervisningstips
• hvilke komponenter Kontekst består av til fagfornyelsen  
13.00-15.00
Parallellsesjon 2: Engelskfaget og Enter i fagfornyelsen
På kurset får du vite mer om:
• engelskfaget og fagfornyelsen – Hva er nytt i faget og hvilke muligheter dette gir deg som lærer i undervisningen
• engasjement og variasjon i engelskundervisningen – praktiske tips til aktiv og variert engelskundervisning som gjør elevene til aktive deltakere i engelsktimene
• hvordan revidert utgave av Enter tar deg og elevene trygt og systematisk inn i fagfornyelsen med praktiske tips til planlegging for bedre og dypere læring
• hvordan flerspråklighet kan brukes som en ressurs i klasserommet og hvordan engelsk har sin naturlige plass i arbeidet med tverrfaglige temaer

Praktiske opplysninger

Sted: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger Vis i kart
Påmeldingsfrist: 17. februar
Dato: 03. mars kl. 08:00
Pris: Gratis