Fagrom i Skolestudio, 8.-10. trinn
16. september | Zoom

Fagrom i Skolestudio, 8.-10. trinn

Dagens program:

Fagrommene i Skolestudio med eksempel på innhold og funksjonalitet i ulike fag og trinn.

Vi viser deg:
- Oppsett, verktøy og funksjonalitet for lærer
- Oppsett og funksjonalitet for elev
- Tilpasning av innhold til elevgrupper
- Forslag til arbeid med tverrfaglige temaer
- Tilpasning av innhold til flerfaglig og/eller tverrfaglig tema
- Hvordan du kan følge elevers arbeid, progresjon og gi tilbakemeldinger


I Skolestudio finner du innhold i alle fag på ungdomstrinnet. De kjente læreverkene Kontekst i norsk, Maximum i matematikk, Enter i engelsk og det ferske læreverkene Element i naturfag og Relevans i samfunnsfag. I tillegg har vi Horisonter i KRLE, En route i fransk, Amigos i spansk, Spitze i tysk og engasjerende innhold i kunst og håndverk, kroppsøving, mat og helse og musikk.

Deltagelsen er kostnadsfri.

Du får tilsendt opptak av webinaret i etterkant. Ved å melde deg på webinaret gir du samtykke til at Gyldendal kan sende deg elektronisk informasjon om Kunnskapsløftet 2020, Skolestudio og Gyldendals læremidler.

Du kan når som helst melde deg av webinaret.

Praktiske opplysninger

Sted: Zoom
Dato: 16. september kl. 14:30 – kl. 15:30
Pris: Gratis