Engelsk 8.–10. trinn: Bli kjent med Enter
13. april | Webinar

Engelsk 8.–10. trinn: Bli kjent med Enter

I dette webinaret blir du kjent med ny utgave av vårt engelskverk for ungdomstrinnet, Enter. I presentasjonen vil du lære mer om fagfornyelsen og kjerneelementet språklæring.

Vi viser deg hvordan språklæring er en integrert del av den faglige progresjonen i Enter og hva kompetansemålene sier om hva elevene skal lære. Du lærer også om hvordan læringsstrategier og lesestrategier er integrert i Enter.

Det blir mulig å stille spørsmål til redaktør og forfatter underveis i webinaret.

 

Foredragsholdere: 

Elizabeth Diskin: Elizabeth jobber som rådgiver ved Nesodden Videregående skole. Hun har mellomfag i engelsk fra UiO samt PPU med fagdidaktikk i engelsk fra Høyskolen i Buskerud og har lang erfaring som engelsklærer i ungdomsskolen. Elizabeth er opprinnelig fra England og forfatter av Enter 8-10. 

Kirsti Grana Winsvold: Kirsti er rektor ved Mellom-Nes barneskole, har vært assisterende rektor ved Hovedgården ungdomsskole i Asker, og har jobbet som lærer i engelsk og KRLE siden 1994. Hun har blant annet PPU med KRLE og engelsk fra Universitet i Oslo, samt lederutdanning fra BI i sin utdanning. Kirsti er forfatter av Enter 8-10.

Praktiske opplysninger

Sted: Webinar
Dato: 13. april kl. 14:30 – kl. 15:30
Pris: Gratis