Engelsk 1.–4. trinn: Bli kjent med Explore
03. mai | Webinar

Engelsk 1.–4. trinn: Bli kjent med Explore

Explore er Gyldendals prisvinnende engelskverk for grunnskolen. Verket kommer nå i revidert utgave tilpasset den nye læreplanen. På dette webinaret viser forfatterne av Explore deg:

  • hvordan fagfornyelsen kommer til uttrykk i den reviderte utgaven av Explore
  • hvordan du som lærer kan differensiere og tilpasse innholdet til dine elever
  • hvordan elevene er undersøkende, eksperimenterende og aktive deltakere i egen læring
  • hvordan Explore jobber med flerspråklighet og bygger elevenes språklige og kulturelle kompetanse
  • eksempler på systematisk ordinnlæring, dybdelæring, kritisk tenking og bruk av ulike læringsstrategier

 

Kursholdere

Elisabeth Moen: Elisabeth er utdannet allmennlærer fra Høgskolen i Agder med fordypning i engelsk. Hun har mange års erfaring som lærer på barnetrinnet, og jobber i dag på Tårnåsen skole i Oppegård. Elisabeth er forfatter på Explore 1–4. 

Mona E. Flognfeldt: Mona er førstelektor og underviser i engelsk i grunnskolelærerutdanningen ved HiOA. Hun har lang erfaring som kursholder og lærer i etter- og videreutdanning for engelsklærere. Mona er forfatter på Explore 1–4.

 

 

Praktiske opplysninger

Sted: Webinar
Dato: 03. mai kl. 14:30 – kl. 15:30
Pris: Gratis