Engelsk 5.–7. trinn: Bli kjent med Explore
04. mai | Webinar

Engelsk 5.–7. trinn: Bli kjent med Explore

Explore er Gyldendals prisvinnende engelskverk for grunnskolen. Verket kommer nå i revidert utgave tilpasset den nye læreplanen. På dette webinaret viser forfatterne av Explore deg:

  • hvordan fagfornyelsen kommer til uttrykk i den reviderte utgaven av Explore
  • hvordan du som lærer kan differensiere og tilpasse innholdet til dine elever
  • hvordan elevene er undersøkende, eksperimenterende og aktive deltakere i egen læring
  • hvordan Explore jobber med flerspråklighet og bygger elevenes språklige og kulturelle kompetanse
  • eksempler på systematisk ordinnlæring, dybdelæring, kritisk tenking og bruk av ulike læringsstrategier

 

Kursholder

Ellen M. T. Edwards: Ellen er født i Wales og har bred erfaring som allmennlærer i England og Norge. På Nylund skole i Stavanger har hun bidratt med utvikling og implementering av stasjonsundervisning gjennom EYLP-metoden (Early Years Literacy Programme). Mona er forfatter på Explore 1–7.

 

 

Praktiske opplysninger

Sted: Webinar
Dato: 04. mai kl. 14:30 – kl. 15:30
Pris: Gratis