Naturfag 8.–10. trinn: Bli kjent med Element
12. april | Webinar

Naturfag 8.–10. trinn: Bli kjent med Element

I dette webinaret blir du kjent med vårt nye læreverk i naturfag for ungdomstrinnet, Element.

I presentasjonen vil du få vite mer om hvordan Element legger til rette for at elevene skal være aktive og utforskende. Vi viser deg hvordan læreverket tar ulike grep for å vekke elevenes interesse for faget, og hvordan Element legger til rette for at elevene kan oppnå dybdelæring. Programmering og arbeid med modeller i naturfag er temaer som blir gjennomgått spesielt.

Vi gjør oppmerksom på at presentasjonen er et opptak, men at det blir mulig å stille spørsmål til redaktør underveis i webinaret.

      

Foredragsholder: 

Kjersti S. Bækkedal: Kjersti har mastergrad i biologi med videreutdanning i Praktisk Pedagogisk Utdanning, IKT for lærere og matematikk. Kjersti har 5 års erfaring fra undervisning i ungdomsskolen og underviser i fagene naturfag, matematikk og teknologi i praksis. 

Marianne Brodahl Sameien: Marianne er redaktør for læreverket Element. 

Praktiske opplysninger

Sted: Webinar
Dato: 12. april kl. 14:30 – kl. 15:30
Pris: Gratis