Samfunnsfag 8.–10. trinn: Bli kjent med Relevans
20. april | Webinar

Samfunnsfag 8.–10. trinn: Bli kjent med Relevans

I dette webinaret blir du bedre kjent med Relevans, Gyldendals nye læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet.

Du vil få vite mer om hvordan Relevans er bygget opp og hvordan elevene kan jobbe utforskende i faget. Vi viser deg hvordan Relevans bidrar til at elevene kan oppnå dybdelæring, og du vil få aktuelle tips til hvordan du kan legge opp undervisningen i samfunnsfag.

Det blir mulig å stille spørsmål til redaktør underveis i webinaret.

    

Foredragsholder: 

Annehilde Dørstad Etholm: Annehilde er redaktør for læreverket Relevans. 

Praktiske opplysninger

Sted: Webinar
Dato: 20. april kl. 14:30 – kl. 15:30
Pris: Gratis