Skolestudio 1-7: Praksisnært webinar: Skolestudio barneskole
09. mars | Webinar

Skolestudio 1-7: Praksisnært webinar: Skolestudio barneskole

Webinaret om Skolestudio 1-7 viser deg som er lærer og ansatt i barneskole alt du behøver å vite om Skolestudio slik at du selv kan bruke det i din undervisning og med dine elever.

Som lærer har du lisens på Skolestudio helt kostnadsfritt, inneværende skoleår. Elevene får prøvelisens. Det gjør Skolestudio til en super ressurs, enten skolehverdagen er normal, gul, rød eller hjemme.

På webinaret får du se:
-Eksempel på Skolestudioinnhold fra Multi, Salto, Explore, Refleks (1.-7.)
-Elevene er aktive deltagere i egen læring. Spill inn lyd, tegn, illustrer, skriv og vær kreativ med tavleverktøyet.
-Slik kan lærer tilpasse innhold og være sin egen redaktør
-Hvordan ser du hva elevene har gjort?
-Tverrfaglig læring i Skolestudio

Skolestudio har i dag et rikt og dekkende innhold i fagene matematikk, norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag på trinn 1-10. Omfanget av innhold er stort, men skal bli enda større! Til skolestart 2021 vil også KRLE, Musikk, Kunst og Håndverk og Mat & Helse finne sin plass i Skolestudio.

Praktiske opplysninger

Sted: Webinar
Dato: 09. mars kl. 14:30 – kl. 15:30
Pris: Gratis