Skolestudio 8-10: Praksisnært webinar: Skolestudio ungdomsskole
11. mars | Webinar

Skolestudio 8-10: Praksisnært webinar: Skolestudio ungdomsskole

Webinaret om Skolestudio 8-10 viser deg som er lærer og ansatt i ungdomsskole alt du behøver å vite om Skolestudio slik at du selv kan bruke det i din undervisning og med dine elever. Skolestudio egner seg godt uansett om skolen drives på normalt, gult eller rødt nivå.

Alle lærer har tilgang til Skolestudio, og elevene får prøvetilgang (dersom dere ikke allerede har lisens) Det gjør at Skolestudio er en flott ressurs du kan bruke denne vinteren og våren.

Skolestudio har i dag et rikt og dekkende innhold i fagene matematikk, norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag på trinn 1-10. Spennvidden og omfanget av innhold er stort. Men det skal bli enda større! Til skolestart 2021 vil også KRLE, Musikk, Kunst og Håndverk, Kroppsøving, Spansk, Fransk, Tysk og Mat & Helse finne sin plass i Skolestudio.

Praktiske opplysninger

Sted: Webinar
Dato: 11. mars kl. 14:30 – kl. 15:30
Pris: Gratis