Inspirasjonsdag i matematikk med Multi i Bergen
29. mars | Clarion Hotel Bergen Airport, Flyplassvegen 551, 5258 Blomsterdalen Vis i kart

Inspirasjonsdag i matematikk med Multi i Bergen

Trenger du påfyll i matematikkfaget og inspirasjon til hvordan du kan jobbe med å innføre ny læreplan og nye metoder?  

 

På vårens kurs med Gyldendal møter du menneskene bak matematikklæreverket Multi. Du får inspirasjon og ny kunnskap, og du kan dele erfaringer med andre matematikklærere i en hyggelig setting.   

Det vil være fokus på endringene i læreplanen med vekt på dybdelæring, utforsking og problemløsing, kommunikasjon og samarbeid. Vi ser på aktiviteter som synliggjør sammenhenger i faget og oppgaver som oppfordrer til utforsking og du får konkrete tips til hvordan kommunikasjon og samarbeid kan prege undervisningen.   

 

Vi gleder oss til å vise deg eksempler fra 3. utgave av Multi og fortelle om de endringene og forbedringene som er gjort. Du vil også få en presentasjon av de digitale læremidlene: Multi Smart Øving, Multi Smart Vurdering og Multi Fagrom i Skolestudio.

 

Det blir servert forfriskninger underveis og alle deltakere får med seg en liten gave fra oss.

 

Kurset er delt i 1.-4. trinn og 5.-7. trinn. Du velger hvilken del du vil følge når du melder deg på. 

 

Vi gleder oss til å se deg!

Program

11:30-12:00
Registrering

Registrering og velkommen

12:00-16:00
Faglig program

Ved forfatterne av Multi, Bjørnar Alseth, Ann-Christin Arnås og Mona Røsseland og digitalpedagoger fra Gyldendal

Kursholdere

Bjørnar Alseth er lærebokforfatter på heltid og er en av forfatterne av Multi. Han har tidligere arbeidet med grunn- og videreutdanning av lærere i mange år, samt utvikling av nasjonale kartleggingsprøver i matematikk. Han har doktorgrad i barns læring av matematikk, og var leder for læreplangruppa i matematikk til Kunnskapsløftet 2006. 

Bjoernar Alseth 4105

Ann-Christin Arnås er matematikklærer på barnetrinnet ved Ridabu skole, i tillegg til å være forfatter av Multi og redaksjonell medarbeider i Gyldendal Undervisning. Hun har tidligere vært tilknyttet Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen ved NTNU i Trondheim som ressursperson og er en erfaren kursholder. 

Ann Christin Arnås 2

Mona Røsseland er en av forfatterne av Multi og arbeider ved lærerutdanningen på Høgskolen på Vestlandet. Hun har doktorgrad i matematikkdidaktikk og en master i undervisningsvitenskap med vekt på matematikk. Mona har bakgrunn som allmennlærer med undervisningserfaring fra alle trinn i grunnskolen, og har arbeidet ved Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen ved NTNU i Trondheim. 

Roesseland Mona

Praktiske opplysninger

Sted: Clarion Hotel Bergen Airport, Flyplassvegen 551, 5258 Blomsterdalen Vis i kart
Påmeldingsfrist: 28. mars
Dato: 29. mars kl. 12:00 – kl. 16:00
Pris: Gratis. Påmeldingen er bindende.