20. mars | Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 9, 5004 Bergen, Norge

Inspirasjonskurs for matematikklærere 1.-7. trinn (FULLT)

Kurset er fult, men du kan registrere deg for å komme på venteliste.

Inspirasjonsdagen har fokus på Fagfornyelsen 2020 med vekt på:

  • Dybdelæring
  • Utforsking og problemløsing
  • Kommunikasjon og samarbeid

 

Kursinnhold:

Dybdelæring

Med dybdelæring menes at elevene skal mestre og forstå fagstoffet og kunne bruke det i varierte sammenhenger, både i dagliglivet og i videre læring. På kurset ser vi på oppgaver og aktiviteter som bygger på det elevene bringer med seg inn i klasserommet og som stimulerer til bruk av ulike begreper. Målet er at undervisningen skal bidra til å synliggjøre sammenhenger i faget og dermed gi god dybdelæring.

Utforsking og problemløsing

Utforsking og problemløsing er ett av kjerneelementene og viktigere i matematikkundervisningen enn noen gang. Vi presenterer kognitivt krevende oppgaver og viser hvordan de kan brukes til å utfordre alle elevene i klassen. Vi diskuterer hvordan utforsking kan bli et gjennomgående element i undervisningen og hvordan vi kan oppmuntre elevene til selv å stille spørsmål: Hvorfor, hvordan, hva hvis …

Kommunikasjon og samarbeid

Evne til kommunikasjon og samarbeid er viktige mål for opplæringen også i matematikk. Vi gir konkrete tips til hvordan kommunikasjon og samarbeid kan prege undervisningen, noe som øker engasjementet hos elevene, samtidig som vi som lærere sikrer en god faglig retning på arbeidet.

Foredragsholdere: Ann-Christin Arnås og Bjørnar Alseth

Program

11:00-11:30
Har du behov for en innføring eller har du spørsmål om Multi Smart Øving, kan du komme en halv time tidligere å få hjelp.
11:30-12:30
Lunsj og registrering
12:30-16:00
Faglig program

Praktiske opplysninger

Sted: Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 9, 5004 Bergen, Norge
Påmeldingsfrist: 04. mars
Dato: 20. mars kl. 11:30
Pris: Kurset er gratis