14. september | Zoom

Kontekst Fagrom, Tekster og Ferdighetsrom i Skolestudio

Agenda:

- Presentasjon av Kontekst Fagrom, med eksempler på innhold, verktøy og muligheter for lærer og elev
- Presentasjon av Kontekst Tekster, med eksempler på innhold, verktøy og muligheter for lærer og elev
- Presentasjon av Kontekst Ferdighetsrom
- Hvordan kan du kombinere og få best utbytte av Kontekst digitalt

I Kontekst Skolestudio skal elevene oppleve mestring og gleden ved å lære når de jobber, produserer, utforsker og samarbeider. Som lærer kan du sette sammen innhold på tvers av fag og trinn.

Kontekst Fagrom i Skolestudio er en digital versjon av læreverket. Læringsinnholdet i fagrommene baserer seg på samme manus som bøkene, men er transformert og tilpasset det digitale formatet. Fagrommet er heldekkende og tilbyr innhold og funksjonalitet som gjør at lærere og elever har digitalt læringsinnhold med høy kvalitet som er et fullverdig alternativ til bøkene.

Kontekst Tekster er en ny tekstsamling til inspirasjon og utforsking. Samlingen består av tekstene fra Kontekst Tekster 5 der hovedvekten er på samtidstekster. I tillegg vil Kontekst Tekster ha utvalgte tekster fra tidligere tekstsamlinger med eldre og andre relevante tekster. Kontekst Tekster er en fellesutgave for både bokmåls- og nynorskelever, og til hver tekst følger oppgaver og korte forfatterportrett som er skrevet på samme målform som hovedteksten.

Kontekst Ferdigheter der elevene kan trene norskfaglige ferdigheter gjennom aktivitet og modellering. Dette er et øverom som blant annet har grammatikkoppgaver og mange andre typer språkoppgaver. Ressursen består av en rekke ulike temaer fordelt på ferdighetene muntlig, skriftlig, lesing og språk.

Deltagelsen er kostnadsfri.
Du får tilsendt et opptak i etterkant av webinaret. Ved å melde deg på webinaret gir du samtykke til at Gyldendal kan sende deg elektronisk informasjon om Kunnskapsløftet 2020, Skolestudio og Gyldendals læremidler. Du kan når som helst melde deg av webinaret.

Praktiske opplysninger

Sted: Zoom
Dato: 14. september kl. 14:30 – kl. 15:45