21. september | Sehestedsgate 4, 0164 Oslo

Læring i krig

Salaby og Unicef ønsker deg som underviser på 1.-7.-trinn velkommen til temakveld torsdag 21. september! Tema for kvelden er “Læring i krig”, og det blir lett servering.

Kursholdere

Jon-Håkon Schultz er professor i pedagogikk og har doktorgrad i spesialpedagogikk. Han arbeider ved Institutt for Lærerutdanning ved Universitetet i Tromsø og som seniorforsker på nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).
Forskningen til Schultz omhandler ivaretakelse og pedagogisk tilrettelegging for elever som har opplevd traumer. Universitetet i Tromsø har siden 2012 samarbeidet med Flyktninghjelpen i Gaza og på Vestbredden om hvordan lærere best mulig kan gi psykososial støtte til elever som har opplevd krig og konflikt.

Annelies Ollieuz er utdanningsrådgiver i Flyktninghjelpen, men har i flere år vært medlem av et globalt beredskapsteam innenfor utdanning. De har som mål å få barn tilbake til skolen. UNICEF har som regel denne koordinatorrollen i en krise. Annelies har erfaring fra blant annet Syria og Sør-Sudan.

Vibecke Østby er aksjonsleder for TV-aksjonen for andre gang- men dette er Vibeckes syvende TV-aksjon. Tidligere har hun hatt andre roller i sekretariatet, som for eksempel innsamlingsleder.

Jørgen Walderhaug Jensen er redaktør og kurs-holder i Salaby hos Gyldendal Undervisning. Han vil
demonstrere årets undervisningsopplegg fra Salaby – et engasjerende supplement til undervisningen.

Program

17.30
Mingling og mat
18.00
Velkommen og innledning om årets TV-aksjon
v/Vibecke Østby
18.15
Kan skolen fjerne barnas vonde minner?
v/Psykolog Jan Håkon Schultz
18.45
Utdanning når krigen raser
v/Annelies Ollieuz
19.15
Pause
19.25
Dette er årets undervisningsopplegg
v/Jørgen Jensen

Praktiske opplysninger

Sted: Sehestedsgate 4, 0164 Oslo
Påmeldingsfrist: 13. september
Dato: 21. september kl. 15:30
Pris: Gratis