Matematikk 5-7: Utforskende matematikk med Multi
15. mars | Zoom

Matematikk 5-7: Utforskende matematikk med Multi

I dette webinaret møter du medforfatter av læreverket Multi, Mona Røsseland. Hun er en kjent og dyktig kursholder. Hun vil fokusere på hvordan samarbeid, utforsking og kommunikasjon og bruk av det matematiske språket kan bli et bærende fundament i undervisningen, og slik støtte elevenes matematiske utvikling og deres opplevde mestring i faget.

Gjennom samtale får elevene anledning til å beskrive og forklare det de har tenkt, samt å resonnere og argumentere. Utforskingen utfordrer elevene på å lete etter mønster, finne sammenhenger og diskutere seg frem til en felles forståelse. Strategier og fremgangsmåter blir da viktigere enn løsninger.

Dybdelæring og økt fokus på utvikling av forståelse i matematikk er sentrale punkter i fagfornyelsen. Det kommer en tydelig presisering av arbeidsmåter, metoder og tenkemåter i matematikk, uttrykt gjennom kjerneelementene i faget. Dette får konsekvenser for hvordan elevene skal arbeide med matematikk i skolen.

Læreplanens ambisjon er at elever skal snakke mer matematikk, fordi det kan bidra til dybdelæring og bedre forståelse i faget. Når undervisningen tar utgangspunkt i elevenes utforsking, stimuleres kreativiteten og øker engasjementet og den indre motivasjonen.

Webinaret er gratis.

Vil du vite mer?

Denne artikkelen gir en forsmak på det du møter i kurset.

Les artikkelen

Jenter Jobber Multi

Praktiske opplysninger

Sted: Zoom
Dato: 15. mars kl. 14:30 – kl. 15:30
Pris: Gratis