22. september

Maximum Fagrom og Maximum Smart Øving i Skolestudio

I dette webinaret viser vi deg, gjennom en rekke konkrete tips, hvordan du kan kombinere Maximum Fagrom og Maximum Smart Øving i matematikkundervisningen.

Tid: 14.30-15.45

Agenda:

- Kort presentasjon av Maximum Fagrom, med eksempler på innhold, verktøy og muligheter for lærer og elev
- Kort presentasjon av det nye elev- og lærerverktøyet i Maximum Smart Øving
- Hvordan kan du kombinere og få best utbytte av Maximum Smart Øving og Maximum Fagrom i matematikkundervisningen?

Maximum Fagrom i Skolestudio inneholder alt det gode innholdet fra Maximum, det populære og kjente læreverket i matematikk for ungdomstrinnet – bare i digital form. I Maximum legges det til rette for praktisk, utforskende og problemløsende matematikk. I tillegg vil du finne ressurser som filmer, GeoGebra, programmering og konkreter. Som lærer får du en tilhørende fyldig lærerveiledning.

Maximum Smart Øving får elevene øving og mengdetrening på akkurat det de har behov for. Oppgavestrømmen er dynamisk og adaptiv – det vil si at oppgavene tilpasses nivået til hver enkelt elev, umiddelbart og underveis i arbeidet. Læreren får god oversikt over elevenes og klassens måloppnåelse og kan tilpasse videre arbeid i klasserommet basert på dette.

Deltagelsen er kostnadsfri.
Du får tilsendt opptak av webinaret i etterkant. Ved å melde deg på webinaret gir du samtykke til at Gyldendal kan sende deg elektronisk informasjon om Kunnskapsløftet 2020, Skolestudio og Gyldendals læremidler. Du kan når som helst melde deg av webinaret.

Praktiske opplysninger

Sted:
Dato: 22. september kl. 14:30 – kl. 15:45