Med Gyldendal mot Fagfornyelsen 1–4
23. oktober | Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V s gate 3, 4005 Stavanger Vis i kart

Med Gyldendal mot Fagfornyelsen 1–4

De nye læreplanene skal tas i bruk fra skolestart 2020. Hva vil Fagfornyelsen i praksis bety for deg som lærer i grunnskolen?

I Gyldendal ønsker vi å bidra til at barn og unge lærer mer og bedre. I samspill med lærere og elever, har vi derfor utviklet gode, fleksible og relevante læremidler som vi håper skal gjør det enklere for deg som lærer å ta Fagfornyelsen inn i klasserommet.

Blir du med oss på kurs i høst får du høre mer om:

  • Hvordan du kan legge til rette for dybdelæring gjennom tverrfaglig undervisning
  • Skolestudio – et digitalt læringsmiljø
  • Hva endringene i Fagfornyelsen betyr for fagene; Norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag, og hvordan Gyldendals læremidler svarer  på disse endringene?

 

lLogo til invitasjon 2

  

Kursholdere

Dag Johannes Sunde jobber som spesialrådgiver i Oslo rådhus i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap. Han har tidligere jobbet som seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet med vurdering og læreplanutvikling og har de seneste årene jobbet med Fagfornyelsen av Kunnskapsløftet. 

Program

08.30–09.00
Registrering og noe godt å bite i
09.00–14.15
Hvordan legge til rette for dybdelæring gjennom tverrfaglig undervisning?
Med utgangspunkt i Fagfornyelsen ser Dag Johannes Sunde på hvordan du kan planlegge for tverrfaglig læring.
Hvor digital vil du være?
Økt fokus på digitalisering bidrar til at valgfrihet og fleksibilitet stadig blir viktigere. Derfor utvikler vi både nye lærebøker og et heldigitalt læringsmiljø, Skolestudio. På denne måten kan du selv velge hva som passer deg best, om du vil jobbe heldigitalt eller en kombinasjon.
Skolestudio – et digitalt læringsmiljø
Fagspesifikke endringer som følge av Fagfornyelsen
Nye og reviderte læremidler i norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag.

Praktiske opplysninger

Sted: Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V s gate 3, 4005 Stavanger Vis i kart
Påmeldingsfrist: 08. oktober
Dato: 23. oktober kl. 07:00
Pris: Kurset er gratis.