Norsk SF: Appell presenterer fellesbok for Vg2/Vg3
08. april | Zoom

Norsk SF: Appell presenterer fellesbok for Vg2/Vg3

Appell er et helt nytt læreverk i norsk. Denne våren lanserer vi Appell for vg2/vg3, en fellesutgave som dekker kompetansemålene for begge årstrinn. Med en fellesbok ønsker vi å tilby elevene et læreverk som kan følge dem fram til eksamen.

Vi mener at en fellesutgave vil åpne for større metodefrihet i faget. Det vil for eksempel være mulig å gå mer i dybden på enkeltemner og se større linjer og sammenhenger. Samtidig organiserer vi stoffet slik at det også er fullt mulig å jobbe med kompetansemålene på hvert trinn slik som de skisseres i læreplanen.

På dette webinaret blir du bedre kjent med Appell for vg2/vg3 og hvordan du kan bruke den i din undervisning.

Praktiske opplysninger

Sted: Zoom
Dato: 08. april kl. 14:30 – kl. 15:30
Pris: Gratis