Norsk SF: Norsktimen med Appell
15. februar | Zoom

Norsk SF: Norsktimen med Appell

I dette webinaret får du tips og opplegg fra forfatterne av Appell for hvordan du kan bruke norskverket i din undervisning.

Agenda:

- God i norsk

For å mestre norskfaget er det viktig å opparbeide seg lesekompetanse, skrivekompetanse og god faglig kunnskap. Gjennom eksempler fra boka og konkrete undervisningstips forklarer forfatter Ingeborg Aasbrenn hvordan Appell legger til rette for dette.

Tid: ca. 20 minutter

- Appell i Fagfornyelsen

I læreplanen L20 har også norskfaget blitt "fagfornyet". Jon Olav Sørhaug forteller om kjerneelementer og kompetansemål som signaliserer nye retninger for norskfaget, og hvordan Appell kan brukes til å undervise etter ny læreplan.

Tid: ca. 15 minutter

Ingeborg Aasbrenn har master i faglitterær skriving fra Universitetet i Sørøst-Norge, og jobber nå på Frederik II videregående skole der hun underviser i norsk og samfunnskunnskap. Hun er også engasjert i sensur- og eksamensarbeid i norskfaget.

Jon Olav Sørhaug er master i Nordisk språk- og litteraturvitenskap (UiA, 2007) og i Organisasjon og ledelse (NTNU, 2013). Han arbeider som norsklektor på Tangen videregående skole i Kristiansand, og fra høsten 2019 som stipendiat på Universitet i Agder.

Praktiske opplysninger

Sted: Zoom
Dato: 15. februar kl. 14:30 – kl. 15:30
Pris: Gratis