Norsk SF: Norsktimen med Appell
17. mars | Zoom

Norsk SF: Norsktimen med Appell

I dette webinaret får du tips og opplegg fra forfatterne av Appell for hvordan du kan bruke norskverket i din undervisning.

Forfatter med Pål Fredrik Børresen skal snakke om epikk i Appell – arbeid med fiksjonskompetanse og eksplisitt skriveopplæring. Mens forfatter Anne Lise skal ta for seg tekstantologien i Appell.


Har du ikke mulighet til å delta på oppsatt tid? Meld deg på allikevel og få opptaket tilsendt i etterkant!

Praktiske opplysninger

Sted: Zoom
Dato: 17. mars kl. 14:30 – kl. 15:30
Pris: Gratis