Norsk SF: Norsktimen med Appell
13. april | Zoom

Norsk SF: Norsktimen med Appell

Appell er et helt nytt læreverk i norsk. I dette webinaret får du tips og opplegg fra forfatterne av Appell for hvordan du kan bruke Appell i din undervisning.

Praktiske opplysninger

Sted: Zoom
Dato: 13. april kl. 14:30 – kl. 15:30
Pris: Gratis