Ungdomsskole 8–10: Aktive og utforskende elever med Skolestudio
04. februar | Zoom

Ungdomsskole 8–10: Aktive og utforskende elever med Skolestudio

Webinaret om Skolestudio 8-10 viser deg som er lærer og ansatt i skolen alt du behøver å vite om Skolestudio. Slik kan du selv bruke det i din undervisning og med dine elever, enten dere har klasseromsundervisning, gruppeundervisning eller driver hjemmeskole.

Det er GRATIS å delta på webinaret, og det passer for deg som allerede bruker Skolestudio og for deg som er ny bruker. Alle lærere med feide har allerede Skolestudiolisens og etter kurset kan du ta det i bruk med dine elever.

Skolestudio har i dag et rikt og dekkende innhold i fagene matematikk, norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag på trinn 1-10. Spennvidden og omfanget av innhold er stort. Men, det skal bli enda større! Til skolestart 2021 vil også KRLE, Musikk, Kunst og Håndverk, Kroppsøving, Spansk, Fransk, Tysk og Mat & Helse finne sin plass i Skolestudio.

Du finner også Smart Bok og Smart Øving i Skolestudio.

Praktiske opplysninger

Sted: Zoom
Dato: 04. februar kl. 14:30 – kl. 15:30
Pris: Gratis