Webinar: Bli kjent med Skolestudio, 1.-4. trinn
16. august | Zoom

Webinar: Bli kjent med Skolestudio, 1.-4. trinn

Dagens program:

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til en times rundreise der vi viser deg hvordan du på en enkel måte kan komme i gang med Skolestudio.

Vi viser deg :
- smakebiter på innhold i fagrommene til Salto, Multi, Explore og Refleks
- verktøy og funksjonalitet for lærer
- hvordan Fagrommene ser ut for elevene
- hvordan du kan følge med på elevenes arbeid og progresjon
- noen smakebiter fra Salaby på 1.-4. trinn

I Skolestudio finner du innhold i alle fag på barnetrinnet. Salto i norsk, Multi i matematikk, Explore i engelsk og Refleks i naturfag og samfunnsfag. I tillegg har Salaby innhold i KRLE, kunst og håndverk, kroppsøving, mat og helse og musikk.


Alle påmeldte får tilsendt et opptak av webinaret i etterkant.

Målgruppe: Alle skoleansatte på 1.-4. trinn.

Praktiske opplysninger

Sted: Zoom
Dato: 16. august kl. 10:00 – kl. 10:45
Pris: Gratis