Webinar: Bli kjent med Skolestudio med fokus på matematikk og naturfag, 8.–10. trinn
24. august | Zoom

Webinar: Bli kjent med Skolestudio med fokus på matematikk og naturfag, 8.–10. trinn

Dagens program:

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til en times rundreise der vi viser deg hvordan du på en enkel måte kan komme i gang med Skolestudio.

Vi viser deg :
- smakebiter på innhold fra fagrommene til Maximum og Enter
- verktøy og funksjonalitet for lærer
- hvordan Fagrommene ser ut for elevene
- hvordan du kan følge med på elevenes arbeid og progresjon


I Skolestudio finner du innhold i alle fag på ungdomstrinnet. Kontekst i norsk, Maximum i matematikk, Enter i engelsk, Eleement i naturfag og Relevans i samfunnsfag, Horisonter i KRLE, Amigos i spansk, En route i fransk og Spitze i tysk. I tillegg finner du ern rekke resursser i Fagrommene til kunst og håndverk, kroppsøving, mat og helse og musikk.


Alle påmeldte får tilsendt et opptak av webinaret i etterkant.

Målgruppe: Alle skoleansatte som underviser i matematikk og naturfag på ungdomstrinnet.

Praktiske opplysninger

Sted: Zoom
Dato: 24. august kl. 14:30 – kl. 15:15
Pris: Gratis