Webinar: Mønster Smart Øving
23. november | Zoom

Webinar: Mønster Smart Øving

Mønster Smart Øving


Mønster Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse i matematikk på videregående skole. Oppgavestrømmen er dynamisk og adaptiv – det vil si at oppgavene tilpasses nivået til hver enkelt elev, umiddelbart og underveis i arbeidet.


Program for webinaret:

  • Hva er Mønster Smart Øving, og hvordan fungerer det egentlig?
  • Hvordan ser elevenes Mønster Smart Øving-verktøy ut?
  • Hvordan ser lærerens Mønster Smart Øving-verktøy ut?
  • Spørsmål og svar

    Webinaret passer for alle lærere og skoleansatte, enten du allerede er ivrig bruker av Mønster Smart Øving eller du ønsker å bli det.

    Velkommen!

Praktiske opplysninger

Sted: Zoom
Dato: 23. november kl. 14:30 – kl. 15:30
Pris: Gratis