Engelsk 1-7: Utnytt mulighetene i Explores digitale læremidler
10. mars | Zoom

Engelsk 1-7: Utnytt mulighetene i Explores digitale læremidler

Slik kan du kombinere Explore Smart Øving og Explore Skolestudio i engelskundervisningen.

I dette webinaret gir vi deg en kort innføring i Explore Smart Øving og Explore Skolestudio, samt en rekke konkrete tips til hvordan du kan bruke disse to digitale læremidlene sammen.

Explore Skolestudio inneholder alt det gode innholdet fra Explore, det populære og kjente læreverket i engelsk for barnetrinnet. Elevene får varierte aktiviteter, spill, leker og oppgaver som gir rom for utforsking, samarbeid og igangsetting av samtaler, med tilhørende fyldig lærerveiledning. Explore Skolestudio er gratis for lærere dette skoleåret.

I Explore Smart Øving får elevene øving og mengdetrening på akkurat det de har behov for. Oppgavestrømmen er dynamisk og adaptiv – det vil si at oppgavene tilpasses nivået til hver enkelt elev, umiddelbart og underveis i arbeidet. Læreren får god oversikt elevenes og klassens måloppnåelse og kan tilpasse videre arbeid i klasserommet basert på dette. Explore Smart øving på 3.-5. trinn er gratis for lærer og elev dette skoleåret.

Praktiske opplysninger

Sted: Zoom
Dato: 10. mars kl. 14:30
Pris: Gratis