Webinar: Bli kjent med Skolestudio med fokus på fremmedspråk, 8.–10. trinn
25. august | Zoom

Webinar: Bli kjent med Skolestudio med fokus på fremmedspråk, 8.–10. trinn

Dagens program:

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til en times rundreise der vi viser deg hvordan du på en enkel måte kan komme i gang med Skolestudio.

Vi viser deg :
- Smakebiter på innhold fra fagrommene til Enter, Amigos, Spitze og En route
- Verktøy og funksjonalitet for lærer
- Hvordan Fagrommene ser ut for elevene
- Hvordan du kan følge med på elevenes arbeid og progresjon


I Skolestudio finner du innhold i alle fag på ungdomstrinnet. Kontekst i norsk, Maximum i matematikk, Enter i engelsk, Eleement i naturfag og Relevans i samfunnsfag, Horisonter i KRLE, Amigos i spansk, En route i fransk og Spitze i tysk. I tillegg finner du ern rekke resursser i Fagrommene til kunst og håndverk, kroppsøving, mat og helse og musikk.


Alle påmeldte får tilsendt et opptak av webinaret i etterkant.

Målgruppe: Alle skoleansatte som underviser i engelsk, tysk, spansk og fransk på ungdomstrinnet.

Praktiske opplysninger

Sted: Zoom
Dato: 25. august kl. 14:30 – kl. 15:15
Pris: Gratis