Byggeprosjektet i BA-serien

Elevene følger byggingen av et rekkehus på et nytt boligfelt, "Sameiet 5000".

BA-serien omhandler hele byggeprosessen

Elevene får en innføring i yrkesteorien i de forskjellige fagområdene der verktøy, materialer og arbeidsteknikk er integrert i behandlingen av de ulike delene av produksjonsprosessen. Oppgavene knyttes til det konkrete byggeprosjektet med tegninger også til den generelle yrkesteorien. Hvert kapittel gir også et kortfattet historisk sammendrag av faget.

I boka Produksjon følger elevene byggingen av et rekkehus på et nytt boligfelt, Sameiet 5000 – hele veien fra anleggsarbeidet begynner til huset står ferdig. Samtidig får de en innføring i yrkesteorien i de forskjellige fagområdene der verktøy, materialer og arbeidsteknikk er integrert i behandlingen av de ulike delene av produksjonsprosessen.

HMS står sentralt i byggfagene. I tillegg til at HMS blir grundig behandlet i del 2 HMS i boka Bransjelære, HMS og tegning, står det viktige HMS-regler der det er aktuelt, for ulike maskiner, utstyr og arbeidsmetoder også i boka Produksjon.

Den første delen i Bransjelære, HMS og tegning omhandler faggruppene i byggeprosessen og hvilke normer og regler som gjelder i bransjen. I del 3 Tegning er fokus på tegning og tegningslesing knyttet til byggetegningene i Produksjon. 

Boka Tegningslesing består av tegningstyper, tegningsprinsipper og byggeprosjekt, der elevene skal lære hvordan de skal lese ulike tegninger, og tegne enkle skisser og tegninger for hånd. Boka følger byggeprosjektet Sameiet 5000 – både i oppgaver og tegninger.  

Kjennetegn ved BA-serien

  • Integrerer yrkesteorien i et praktisk byggeprosjekt
  • Viser sammenhengen mellom de ulike yrkene i bransjen
  • Omhandler hele byggeprosessen
  • Har fokus på HMS gjennom hele produksjonsprosessen
  • Normer og regler i bygg- og anleggsbransjen