Dette er God helse

God helse er utarbeidet i henhold til de Vg2- og Vg3-målene – og følger læreplanen mål for mål.

Slik er God helse

Bokstart (to sider):  I starten av hver bok er det en omtale av et emne som er nyttig for en som skal bli helsefagarbeider. I for eksempel Helse 1 kan du lese om helseutfordringene i Norge i dag, i Yrke om utfordringer i selve helse- og omsorgstjenesten.

Kapittelstart: gir myk start på nytt kompetansemål – for førlesing og relevans. Kapittelstart gir mestring.

Hver kapittelstart viser de aktuelle Vg2- og Vg3-målene, dessuten innholdsmål for kapitlet. Et innledende eksempel med refleksjon skal motivere elevene til å tenke over hva de allerede kan om emnet. Denne førforståelsen bidrar til å gi eleven mestringsfølelse og hjelp til å lære mer.

Fagstoffet har fokus på kompetansemålet og presenteres i et enkelt språk. Mange overskrifter gir god oversikt. 

Ordforklaringer står i marg ut for vanskelige begreper som eleven må kunne.

Eksemplene og refleksjonsspørsmålene forankrer fagstoffet i praksis og hjelper eleven til å tenke praksis og få helhet. Eksemplene tar for seg situasjoner fra hjemmetjeneste, bolig, sykehjem eller sykehus. Til mange av eksemplene er det spørsmål til refleksjon og diskusjon. Refleksjon bidrar til læring fordi elevene/lærlingene må tenke over temaet og bruke det de har lært.

Vg3-tema vil bli dekket i mange kapitler og ha egne oppgaver til slutt i kapitlet.

Kapittelslutt: Hovedpunkter, Kontrollspørsmål, praksisnære Vg2-og Vg3-oppgaver skal bidra til helhetlig kompetanse.

 
Les mer om innholdet i KAPITTELSLUTT nedenfor:

Hovedpunktene:

 • gir oversikt
 • oppsummering/repetisjon
 • også til førlesingfasen

Kontrollspørsmål:

 • repetisjon
 • test av forkunnskaper
 • sjekk av begreper
 • forklare med egne ord

Oppgaver Vg2:

 • får elevene til å reflektere
 • setter temaet i sammenheng med yrket
 • eleven får jobbe med stoffet på mange måter

Oppgaver Vg3:

 • får elevene til å tenke fagopplæring (planlegge-gjennomføre-dokumentere-vurdere)
 • tverrfalig - ser programfagene i sammenheng
 • kan utføres på arbeidsplassen

 

Gjør deg kjent med innholdsfortegnelsen i God helse-serien (2017).

Innholdsfortegnelse Helse 1

Innholdsfortegnelse Helse 2

Innholdsfortegnelse Yrke

Innholdsfortegnelse Kommunikasjon

Ressursbanken

Følger boka og er per kompetansemål.

I Ressursbanken finner du mye ekstra stoff. 

 • Lenker – mange til filmer
 • Interaktive oppgaver
 • Arbeidsark (oppgavene i boka)
 • Årsplan

Ressursbanken er åpen for elev og lærer og er ordnet etter programfag og Vg2-målene.

Ressursbanken er gratis.

Bli kjent med Ressursbanken

Ressursbank Helse

Relaterte artikler