Explore på vei inn i fagfornyelsen

Et stort team er i full gang med å videreutvikle Explore før fagfornyelsen: Lærere, forfattere, redaksjon, fagfolk, utviklere, illustratører og designere, alle med bred forlagskompetanse. Her er noen av forfatterne og ressurspersonene i forlaget. Vi har snakket med Camilla Glende, redaktør for Explore 1–7.

Hva blir nytt i engelsk med fagfornyelsen?

Det legges vekt på den aktive, undersøkende og lekende eleven, og at elevene skal eksperimentere og bruke språket fra første stund. At engelsk er et språkfag, kommer tydeligere frem enn før, og det er derfor flere ferdighetsmål. Kommunikasjon og strategier står sentralt. Høyfrekvente ord, flerspråklighet som ressurs og sammensatte tekster er også stikkord i fagfornyelsen. Engelskfaget får også ansvar for digitale ferdigheter, for eksempel når det gjelder å kunne lese kritisk.

Explore følger fagfornyelsen tett og oppfordrer alle lærere til å gjøre det samme på udir.no.

Hvilke endringer blir det i Explore?

Explore vektlegger allerede sterkt det å gå på jakt i språket, undersøke, oppdage, leke og eksperimentere. Navnet Explore betyr jo nettopp å utforske! Explore har alltid lagt til rette for å kommunisere og bruke språket fra første stund, og dette videreutvikler vi nå. Den gjennomtenkte ordinnlæringen i Explore som lærere og fagfolk setter sånn pris på, er i realiteten dybdelæring i praksis. Elevene jobber også med høyfrekvente ord på alle syv trinn og utvikler dermed sin språkkompetanse.

Vi er glade for å få bekreftet at vi hele tiden har vært på rett spor i språklæringen. Nå justerer vi læreverket mot fagfornyelsen for å sikre at vi treffer hver enkelt elev og lærer best mulig.

Først og fremst fornyer vi oss digitalt. Vi kommer med Smart Øving for Explore, og det blir utrolig spennende, et virkelig nyttig supplement for trening av basisferdighetene i engelsk. Og ikke minst inngår Explore i Skolestudio, Gyldendals nye, digitale læringsmiljø. Her får elevene en arena for å være digitale produsenter med nyttige verktøy for samhandling, tekstskriving, deling og mye mer. Og de får tilgang til kvalitetssikrede tekster, oppgaver, lyd, musikk og film. Du finner alt på ett sted, og det blir lettere å jobbe tverrfaglig og se sammenhenger innenfor og mellom fag. Det blir en helt ny og mer effektiv måte for læreren å organisere undervisningen på. Det er jo viktig å sørge for at de få engelsktimene man har, blir gode engelskøkter!

Ny utgave kommer i 2020. Klikk her for å holde deg oppdatert.

Relaterte artikler

Personvern

Personvern

Vi er opptatt av å ivareta personvern på en trygg og god måte.
Explore i Skolestudio

Explore i Skolestudio

Fra skolestart 2020 vil Explore bli en del av ­Skolestudio, vårt nye ­digitale læringsmiljø.
Hva er adaptiv læring?

Hva er adaptiv læring?

Smart Øving er en helt ny og personlig læringsopplevelse i engelsk, bygget på det ypperste av teknologi for adaptiv...

Dette er Explore Smart Øving

Explore Smart Øving er et digitalt læremiddel for øving på basisferdigheter i engelsk. Elevene får et personlig og...