Fagtrær og =HO 2016

Skolestart på Vg1: 3 "fagtrær"- plakater for programfagene på HO

Elevene ser etter mønstre og sammenhenger. Lær med =HO veileder deg gjennom tankegangen, og er anvendelig enten dere bruker papirbøkene eller Smartboka.

Allerede fra start er det lagt vekt på at elevene skal få god oversikt - over kompetansemålet, programfaget og programfagene - blant annet med fagtrær. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på =HO-serien. Mange lærere likte godt at vi hadde koplet det som forskning viser gir god læring til hvordan vi hadde bygd opp serien.

Bla deg gjennom brosjyren LÆR MED =HO

Trærne på innsiden av permen har vi laget plakater av, et for hver av programfagene. Som mange lærere sier: Dette kan vi henge opp i klasserommet og bruke klistrelapper for å fylle på egne begrep.

Plakatene er sendt ut til alle skoler på helse- og oppvekstfag. Ønsker dere flere plakater, gi meg en tilbakemelding på e-post, enten dere bruker =HO eller bare vurderer for neste år. Si litt om hvor mange elever og klasserom dere har. Kontakt oss i redaksjonen for helse- og oppvekstfag på e-post: Birgit Bakken

  

Relaterte artikler

Lær med =HO 2020

Lær med =HO 2020

=HO ivaretar kompetansemålene, kjerneelementene, tverrfaglige tema, sentrale verdier og dybdelæring