Fagtrær og =HO 2020

Vg1: Tre "fagtrær"- plakater for programfagene for =HO

Plakater med fagtrær og =HO 2020

Elevene ser etter mønstre og sammenhenger. Lær med =HO veileder deg gjennom tankegangen, og er anvendelig enten dere bruker papirbøkene eller Smartboka.

Allerede fra start er det lagt vekt på at elevene skal få god oversikt - over kompetansemålet, programfaget og programfagene - blant annet med fagtrær. 

Trærne på innsiden av permen har vi laget plakater av, et for hver av programfagene. 

Her kan dere laste ned fagtrærne for Helse, Kommunikasjon og Yrkesliv.

Last ned plakater i A3 på bokmål

Helse

Kommunikasjon 

Yrkesliv

Last ned plakater i A3 på nynorsk

Helse

Kommunikasjon

Yrkesliv

Relaterte artikler

Lær med =HO 2020

Lær med =HO 2020

=HO ivaretar kompetansemålene, kjerneelementene, tverrfaglige tema, sentrale verdier og dybdelæring