Heldigital skole som skapt for Fagfornyelsen, sier Skogestad.

Den etter hvert kjente avdelingslederen fra Knappskog skole på Sotra, Ingvild Vikingsen Skogestad, har konkludert med at valgene de tok på vei til heldigitalisering langt på vei er i samsvar med den forestående fagfornyelsen. Vi tok en prat med henne på Læring på digitale flater i Stjørdal.

Fortell om bakgrunnen for digitaliseringen av Knappskog skole. Hva gjorde at dere ville digitalisere så og si heie drifta og undervisningspraksisen hos dere?

Prosjektet hos oss, med navnet Digg læring, var et pilotprosjekt på barnetrinnet som startet i 2015. Da hadde ungdomstrinnet i kommunen kjørt pilotprosjekt i ett år.

Da vi satte i gang prosjektet var vi bestemte på at det digitale skulle tilføre noe nytt og at det var elevenes læring som skulle være i fokus. Alle valg som ble gjort underveis skulle føre til mest mestring, motivasjon og læring for elevene våre. I piloteringsfasen ble erfaringer og opplegg delt med resten av kollegiet med det resultat at flere ønsket å bli heldigitale. Vi hadde en gradvis opptrapping, og pilotprosjektet gikk over til å bli ordinær undervisning i 2017.  

Vi er mange beundrere av det dere gjør og får til på Knappskog, men noen store og små utfordringer må det by på å drive en heldigital skole? 

Utfordringer er der jo alltid mange av. Vi har måtte gått opp veien selv, og selv definere pedagogikken vår. I etterkant ser vi at det har vært viktig å nettopp fokusere på pedagogikk. Vi har også selv definert det vi kaller «heldigital» undervisning.  Hos oss er det en balansert tanke der man alltid velger det verktøyet, analogt eller digitalt som gir best læring for elevene. For å ikke havne i dingsefella, der man setter strøm på gamle metoder, har vi fokusert på eleven som produsent. 

Vi er spente på om forlagene kan utnytte mulighetene det er å være på en digital plattform. Vi håper at man kan klare å ikke tenke bok når man lager nye produkter.

Har det skjedd noe med læringen? Har dere resultat å vise til? 

Vi opplever at elevene er mer motiverte, opplever mer mestring og at de lærer mer. De to siste årene har vi hatt veldig gode resultater på nasjonale prøver. Vi prøver i tillegg å lære de 21.århundrets ferdigheter, spesielt begrepet lære å lære. Når eleven er i sentrum for sin egen læringsprosess blir det også elevens kunnskap som står sentralt. 

Hvilke forventninger har du til Fagfornyelsen? Endrer det noe ved deres praksis, tror du?

 Vi ser at mange av de valgene vi tok da vi ble digitale er sammenfallende med det fagfornyelsen nå kommer med. Ved å følge samfunnsendringene og sette eleven i fokus går vi i retning av fagfornyinga. Vi håper at stofftrengselen vil avta, slik at vi får enda bedre tid til tverrfaglige prosjekt. Vi ønsker å gjøre våre elever til motiverte, dybdelærende elever. 

Dersom du deltar på «Læring på digitale flater» i Bergen, har du muligheten til å høre Ingvild fortelle om Knappskog skole og den digitale hverdagen der.

Se fullt program her: www.digitalkompetanse.no          

Relaterte artikler