Takk for i år! Idrettsfagseminaret 2017

Referater og presentasjoner fra innholdsrike dager på Lillehammer kan hentes her. 

Idrettsfagseminaret på Lillehammer har etablert seg som et viktig samlingspunkt for lærere på Idrettsfag i videregående skole. I år var vi 221 deltakere fra 97 skoler som deltok på 12 ulike praksisøkter, 10 ulike workshops, og hørte på foredrag fra våre foredragsholdere. Vi nevner i fleng: Margreth Olin, Karina Andersen Aas, Paul André Solberg, Frode Midtgård, Ingvild Moen, Martin Blaauw Sandell, Linda Eide, Anne Fylling Frøyen og Stig Inge Bjørnebye. 

Her kan du lese referater, presentasjoner og se bilder fra årets seminar. 

Vi gleder oss allerede til neste år!

Idrettsfagseminaret arrangeres i samarbeid mellom Nasjonal Forening for Idrettsfag og Gyldendal Undervisning.