Jeg vet!

Salaby samarbeider med Bufdir om nettressursen Jegvet.no som skal gi barn og unge mer kunnskap om vold, mobbing og seksuelle overgrep. Fra barnehage til russetid.

Jegvet.no skal fungere som voldsforebyggende og livsmestringsfremmende opplæring i barnehage og skole. jegvet.no har filmer, arbeidsark og tilpassede undervisningsopplegg som gjør samtalene lettere med barn i forskjellige aldre. Ta en titt og tenk deg hvordan du ville snakket med barnehagebarn om et vanskelig tema.