Lær med =HO 2020

=HO ivaretar kompetansemålene, kjerneelementene, tverrfaglige tema, sentrale verdier og dybdelæring

Hvordan lære med =HO

Oversikt og helhet – dybdelæring

Bøkene har som før en ryddig oppbygning. Ett kapittel per kompetansemål gjør serien enkel å bruke og finne fram i. Fagstoffet er enkelt forklart og sikrer at elevene får en "gradvis forståelse" av viktige temaer i yrkesutøvelsen – en forutsetning for dybdelæring. Relevante eksempler fra yrkeshverdagen illustrerer fagstoffet og motiverer og letter innlæringen.

=HO aktiviserer

Bøkene inneholder et stort antall refleksjonsspørsmål, også spørsmål som oppøver evnen til kritisk tenkning. Det styrker vurderingsevne og dømmekraft og er helt nødvendig for praktisk yrkesutøvelse.

Utforske – bruke kunnskapen

På slutten av hvert kapittel møter elevene varierte oppgaver, der de må utforske og bruke kunnskapen i kjente og ukjente situasjoner. De lærer å se sammenhenger og vurdere egen læring. Sentrale verdier, kjerneelementer, tverrfaglige temaer og grunnleggende ferdigheter er integrert i bøkene der det er naturlig.

Her kan du se noen eksempel-sider fra Yrkesliv:

=HO Yrkesliv Kapittelstart 
=HO Yrkesliv Refleksjon
=HO Yrkesliv Oppgaver

  • Kapittelstart motiverer elevene.
  • Ett kompetansemål per kapittel.
  • Refleksjon er sentralt gjennom alle bøkene. Det oppmuntres til kritisk tenkning underveis i kapitlene.
  • Det er mange oppgaver som engasjerer på vei mot dybdelæring.

Relaterte artikler

Fagtrær og =HO 2020

Fagtrær og =HO 2020

Her finner du tre fagtrær-plakater for programfagene på HO Vg1. Last ned plakatene i A3, og heng opp i klasserommet.