Lær med =HO 2020

=HO ivaretar kompetansemålene, kjerneelementene, tverrfaglige tema, sentrale verdier og dybdelæring

Oversikt og helhet – dybdelæring

Bøkene har som før en ryddig oppbygning. Ett kapittel per kompetansemål gjør serien enkel å bruke og finne fram i. Fagstoffet er enkelt forklart og sikrer at elevene får en "gradvis forståelse" av viktige temaer i yrkesutøvelsen – en forutsetning for dybdelæring. Relevante eksempler fra yrkeshverdagen illustrerer fagstoffet og motiverer og letter innlæringen.

=HO aktiviserer

Bøkene inneholder et stort antall refleksjonsspørsmål, også spørsmål som oppøver evnen til kritisk tenkning. Det styrker vurderingsevne og dømmekraft og er helt nødvendig for praktisk yrkesutøvelse.

Utforske – bruke kunnskapen

På slutten av hvert kapittel møter elevene varierte oppgaver, der de må utforske og bruke kunnskapen i kjente og ukjente situasjoner. De lærer å se sammenhenger og vurdere egen læring.

Sentrale verdier, kjerneelementer, tverrfaglige temaer og grunnleggende ferdigheter er integrert i bøkene der det er naturlig.

Relaterte artikler