Ny nettsider for Trampoline

I år kom Trampolineheftene i ny utgave, vi lanserte også helt nye nettsider for Trampoline.

Denne våren åpnet nye Salaby Barnehage. Da fikk også Trampoline helt nye nettsider! Her kan du hjelpe Trampoline og Rotta gjennom ulike lystbetonte spill og aktiviteter. Nettstedet følger strukturen til aktivitetsheftet, og oppgavene er knyttet til sentrale begreper innenfor temaet.

I tillegg kan du som voksen vise myldrebildet stort så dere kan samtale om det. Her finner du også fellesaktiviteter som du kan bruke sammen med barna. Nettsiden er delt inn i en side for barna, og en egen side med veiledning til de voksne.

Litt om innholdet på de nye sidene

For barna

  • Spill og aktiviteter der de kan hjelpe Trampoline og Rotta 
  • Små fortellinger der de kan bli bedre kjent med Trampoline og Rotta 

For de voksne

  • Veiledning til bruk av de digitale ressursene
  • Fellesaktiviteter som du kan bruke sammen med barna, som  "Hyllestmaskinen", "Bingo" og "Aktivitetshjul"
  • Maler og ressurser til utskrift 
  • Myldrebildet sånn at du kan vise dette stort for barna og samtale om det

Hvis du ønsker et tilbud på Salaby Barnehage (inkl. nettsidene til Trampoline) kan du sende en mail til salggu@gyldendal.no

Relaterte artikler

Trampoline i ny utgave!

Trampoline i ny utgave!

I februar kom Trampoline i ny utgave! Både aktivitetsheftet og veiledningsheftet er revidert etter ny Rammeplan for...