Flere bøker

I fagfornyelsen blir det flere yrkesfaglige utdanningsprogram, og det blir endringer i de vi kjenner fra før. Med nye SKILLS får du engelskbøker tilpasset alle de nye Vg1-kursene.

Ny læreplan, nye grep for dypere læring

Temaer som livsmestring, medborgerskap og mangfold har blitt vesentlige. I tillegg er ferdigheter som å vurdere læringsstrategier, kritisk vurdere kilder og sammenstille innhold viet større oppmerksomhet. Det er også fokus på å kunne argumentere, utrykke meninger og vise åpenhet for andres argumentasjon.

I nye SKILLS er det lagt til rette for å jobbe grundigere med hvert tema, og se de ulike ressursene i sammenheng. Du vil bli presentert med færre kapitler, som avsluttes med «Chapter Checkpoint» der elevene repeterer og vurderer sin egen læring. Til sist får de jobbe med egenproduksjon hvor det å sammenstille informasjon og se forbindelsen mellom de ulike tekstene de har jobbet med er essensielt.

Yrkesretting fra første side

I de nye utgavene møter elevene yrkesrettede tekster fra første side. De skal oppleve at faget er relevant for dem, og med en gang oppdage at dette er noe annet enn mer av det de gjorde på ungdomsskolen!

De samme verdiene

Mye av innholdet er nytt, men prinsippene vi jobber etter er de samme: Yrkesretting, differensiering, ferdighetstrening og språkglede!

SKILLS i Skolestudio

I Skolestudio kan du berike undervisningen din med et utvalg ressurser til SKILLS. Her vil du eksempelvis finne forslag til årsplaner, enkelte lydfiler og videoer, og prøveforslag og fasit.

Relaterte artikler