Tre rykende ferske anbefalinger innen psykoterapi for barn og ungdom

Er du interessert i psykoterapi for barn og ungdom? Da har vi tre rykende ferske anbefalinger til deg.

Er du interessert i psykoterapi for barn og ungdom?

Da har vi tre rykende ferske anbefalinger til deg.

Å tilby god behandling for barn og ungdom som strever psykisk er en viktig samfunnsoppgave. Vi får stadig ny kunnskap om hva som kjennetegner god hjelp og hva som virker i terapi. For travle psykologer og fagpersoner i psykisk helsevern for barn og unge kan det være krevende å holde seg oppdatert. Her er en liten anbefaling:

Å sette ord på det som er vanskelig kan være utfordrende for mange barn. Ofte kan det være lettere å kommunisere på andre måter, for eksempel gjennom lek, bevegelse, eller kreative kanaler som tegning, musikk og dataspill. Som behandler kan det oppleves krevende å nå frem til barnet du har foran deg, og å sette sammen det rette knippet av intervensjoner som vil hjelpe akkurat det barnet.

Psykodynamisk terapi for barn gir en god og helhetlig innføring i den psykodynamiske forståelsen av barns vansker og hvordan du kan legge opp behandlingen.

Lek og kreativitet - i psykoterapi for barn og ungdom viser på en inspirerende måte hvordan du kan ta i bruk tegning, musikk, bevegelse og andre kreative uttrykksformer i terapi med barn og ungdom. 

Til slutt en helt ny utgave av Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge. Med oppdaterte kapitler om KAT for ulike problemområder og helt nye kapitler om blant annet mindfulness-basert kognitiv terapi og veiledet selvhjelp/internettbehandling, er dette et utfyllende og nyttig arbeidsverktøy i den kliniske arbeidshverdagen.

God lesning!

Psykoterapi for barn og ungdom Foto: Unsplash by Kelly Sikkema
Andre nyheter innen psykisk helse

Nyheter

Relaterte artikler