Qudos-kurs for barnehage

Salaby Barnehage tilbyr spesialutviklede kurs for barnehageassistenter. Kursene er en del av Qudos-kursene fra Gyldendal, og de er gratis for barnehager i hele 2018.

Til sammen består Qudos Barnehage av fem kurs som igjen er delt opp i 18 spesielt utvalgte temaer.

Hvert tema avsluttes med en test som gir assistenten og lederen god innsikt i hvilke temaer som mestres godt – og hvor det kan være behov for ytterligere påfyll av kompetanse. Når kurset er fullført, kan den ansatte laste ned et sertifikat som bevis på fullført kurs.

Innholdet i kursene består av pedagogisk bearbeidet og tilrettelagt materiale - og er utarbeidet av landets største utgiver av pedagogisk faglitteratur.

I en travel og krevende hverdag gir kursene effektivt den enkelte assistent viktig og relevant kompetanseheving.

Kursene består av følgende innhold:  

  • Kurs 1, Lek:  Lek og læring,  Innelek, Utelek, Tur
  • Kurs 2, Psykososialt miljø: Kommunikasjon med barn, Konflikthåndtering i barnegruppa, Mobbing, Vennskap, Tilvenning
  • Kurs 3, Daglige rutiner: Påkledning, Måltider, Hygiene, Levering og henting
  • Kurs 4, Den flerkulturelle barnehagen: Den flerkulturelle barnehagen
  • Kurs 5, Den profesjonelle voksne: Ledelse av barnegruppa, Profesjonalitet, Barnehagen i samfunnet, Pedagogisk dokumentasjon

Lurer du på noe angående Qudos? Ta gjerne kontakt med oss på epost qudos@gyldendal.no  

Relaterte artikler