Salabys digitale univers for barnehagen

Lær mer om Salabys digitale univers for barnehagen.

Den nye rammeplanen for barnehage (R-17) setter fokus på barnehagens digitale praksis og tydeliggjør viktigheten av skapende bruk av digitale verktøy.

I fjor åpnet Salaby et helt nytt digitalt univers for barnehagen! 
Den digitale ressursen tar ulikhetene i barnas alder og utvikling på alvor, og har et riktig mangfold av spill og oppgaver på ulike nivåer.

Morsomt og utviklende for barna

Salaby Barnehage gir barna muligheter til å utforske, reflektere og skape digitalt. Innholdet skal trigge barnas nysgjerrighet, humor og gi muligheter for å reflektere om temaer som løftes frem i Rammeplanen.

Ressursene for barna består av: 

  • Sirkushagen - et gratis univers for lek og moro for de eldste barna i barnehagen
  • Trampoline – en digital verden for 5-åringene i barnehagen. De som bruker Trampoline-heftene vil kjenne igjen både temaer, karakterer og det visuelle universet.
  • Billehagen – de yngste barnas digitale lekeunivers! 

I tillegg finner dere et heldigitalt bibliotek med lydstøtte, og en egen samling med musikkvideoer, som kan brukes på tvers av alder og tema.

Nyttig innhold for de voksne

Flere av ressursene er spesielt utviklet for å kunne brukes i samlingsstunder og aktiviteter der barnegruppen er samlet. I tillegg vil du som voksen finne veiledninger og tips og triks til hvordan du kan bruke de ulike aktivitetene sammen med barna.

Blant ressursene du får tilgang til som voksen finner du: 

  • Fellesaktiviteter som du kan gjøre sammen med barna – spill bingo, snurr aktivitetshjulet eller prøv hyllestmaskinen
  • Temapakker og ressurser for samlingsstund – egne temasider for utvalgte områder. Snakk med barna om følelser, eller lær om dyrene på gården, stjerner og planeter med mer.
  • Støtte til bruk av de digitale ressursene – egne veiledninger med tips og triks til bruk av de digitale ressursene sammen med barna
  • Arbeidsark og maler til utskrift – skriv ut fargeleggingsark, bokstaver, bursdagsplakater med mer

Besøk Salaby Barnehage 

Hvis du ønsker et tilbud på Salaby Barnehage (inkl. nettsidene til Trampoline) kan du sende en mail til salggu@gyldendal.no, eller bestill prøvetilgang her.