Skal du ta fagbrev?

Skal du utdanne deg i voksen alder?  Kanskje skal du etterutdanne deg og ta et fagkurs? Læremidlene omfatter mange fagområder. I alle disse situasjonene har vi læremidlene du trenger! 

Noen av våre mest populære fag:

Helsearbeiderfag

Barne- og ungdomsarbeiderfag

Helsesekretærfag

Ambulansefag

Portørfag

Tømrerfag

Stillasbyggerfaget

Isolatørfaget

Norsk som andrespråk 

Læremidlene innenfor yrkesfagene dekker læreplanene for både Vg2 og Vg3-nivå. Hvis du skal ta generell studiekompetanse, har vi også pensumlitteratur innenfor norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk og historie. Finn ditt fag – og se under læremidler for videregående skole.

Lærlinger: Fagprøven og svenneprøven er avslutningen av to år i skole og to år i bedrift.

Praksiskandidater: En praksiskandidat er en voksen som har yrkeserfaring og som ønsker å formalisere sin kompetanse ved å ta fag- eller svennebrev.

Ta gjerne kontakt med oss!

Gyldendal Undervisning
undervisning@gyldendal.no