Tips til faglitteratur

Ønsker dere faglig påfyll? Her får dere tre tips til noen nye bøker om barnehage.

Dette vet vi om ... Barnehagen

Dette er en serie som består av praksisnære og praksisrettede hefter som gir kunnskap om aktuelle utfordringer i barnehagen.
Formålet med serien er å gjøre forskningsbasert kunnskap om pedagogisk arbeid lettere tilgjengelig for barnehagens ansatte og ledere. 

Les mer her.

Praksisbarnehagen,
En arena for læring

I denne boken bidrar erfarne fagfolk med profesjonsrettede drøftinger av sentrale tema for praksisopplæringen i barnehagen.
Det legges stor vekt på å belyse utfordringer barnehagelærere møter i en barnehage, og helhetlig læring og fagpersonlig dannelse står sentralt.

Les mer her.

Tidlig innsats i tidlig barndom

Denne boka omhandler tidlig innsats med spesialpedagogisk hjelp som omdreiningspunkt. I ti kapitler drøfter forfatterne temaet fra forskjellige synsvinkler, så som historisk og ideologisk, resiliens og forebygging, kartlegging, organisering og tiltak, samarbeid, diagnostisering og normalitet.

Les mer her.

Relaterte artikler

Dinosaurdilla

Dinosaurdilla

Her er boktipsene for småtasser med dilla på forhistoriske monstre!
Finalist i BETT Awards

Finalist i BETT Awards

I Januar var Salaby Barnehage, som eneste norske aktør stolt finalist i den internasjonale kåringen BETT Awards.
Qudos-kurs for barnehage

Qudos-kurs for barnehage

Salaby Barnehage tilbyr spesialutviklede kurs for barnehageassistenter. Kursene er en del av Qudos-kursene fra...
Trampoline i ny utgave!

Trampoline i ny utgave!

I februar kom Trampoline i ny utgave! Både aktivitetsheftet og veiledningsheftet er revidert etter ny Rammeplan for...
Trampoline i ny utgave!

Trampoline i ny utgave!

I februar kom Trampoline i ny utgave! Både aktivitetsheftet og veiledningsheftet er revidert etter ny Rammeplan for...