TV-aksjonen 2020

Hvordan er egentlig livet under vann? Og hva er konsekvensene av forsøplingen til havet? Årets undervisningsopplegg for TV-aksjonen er klart, og i år kan elevene dykke ned i et spennende og innholdsrikt univers under havoverflaten.

Les om årets undervisningsopplegg her

Havet er fantastisk – det gir liv til alt på jorda. Men nå er havet truet av forsøpling fra oss mennesker. I år går TV-aksjonen til WWF og deres arbeid for å bekjempe plast i havet. I samarbeid med WWF og TV-aksjonen har vi laget undervisningsopplegg for årets aksjon som er gratis og åpent for alle. Der får elever fra 1.–10. trinn et innblikk i livet under vann, og muligheten til å lære mer om konsekvensene av forsøpling.

Gjennom videoer, interaktive oppgaver, tekster og fellesaktivteter presenteres elevene for temaet på en engasjerende måte. Årets tema egner seg spesielt godt for arbeid med de tverrfaglige temaene, og kompetansemål innen naturfag og samfunnsfag.

Gjennom forenkling av tematikken, bruk av humor og spennende innfallsvinkler, samt å la elevene møte barn i andre land håper vi å treffe alle elevene helt fra 1. til 10. trinn.

TV Aksjonen Elevmeny

Elev- og lærerinngang

Som lærer har du en egen inngang der du finner tips til gjennomføring av aktivitetene, hvilke kompetansemål aktiviteten dekker, og printbare aktivitetsark. 

Elevinngangen fører til det samme innholdet som i lærerinngangen, men med et annet uttrykk og oppbygging.

Vi håper dere får god nytte av årets undervisningsopplegg!

Gå til undervisningsopplegget her.

Merknad 2020 08 28 142654

Relaterte artikler

TV-aksjonen 2016

TV-aksjonen 2016

Årets TV-aksjon går til Røde Kors. Sammen med Salaby har de laget høyaktuelle undervisningsider.
Temasider om sjøvett

Temasider om sjøvett

Våren og båtsesongen er rett rundt hjørnet, og i Salaby finner du egne temasider om sjøvett!
TV-aksjonen 2018

TV-aksjonen 2018

TV-aksjonen 2018 går til Kirkens Bymisjon, og aksjonsmidlene skal blant annet gå til å gi barn og unge en muligheten...
Jeg vet!

Jeg vet!

Salaby samarbeider med Bufdir om nettressursen Jegvet.no som skal gi barn og unge mer kunnskap om vold, mobbing og...
Salaby i Skolestudio

Salaby i Skolestudio

Skolestudio er Gyldendals digitale læringsmiljø for fagfornyelsen. Der kan du som lærer jobbe med Salaby side om...
Salaby

Salaby

Vi har åpnet Norges største digitale læremiddel, Salaby, for alle skoler i Norge.
Nytt og nyttig i Salaby

Nytt og nyttig i Salaby

Hva er nytt i Salaby, og hva kommer i løpet av høsten? Her finner du en oversikt over alt vi reviderer til...