Undervisningstips

Her kan du laste ned tips og undervisningsopplegg i ditt fag.

1.–4. trinn

Norsk

Matematikk

Engelsk

  

5.–7. trinn

Norsk

Matematikk

Engelsk

   

8.–10. trinn

Norsk

Matematikk

Engelsk

Følgoss2

Følg oss på Facebook og få ferske tips!  

Undervisningsopplegg 1-7

Undervisningsopplegg 8–10

  

Forslag til årsplaner

1.–7. trinn

Norsk

Engelsk

Naturfag og samfunnsfag

8.–10. trinn

Norsk

Engelsk

Matematikk