Vi ruller ut skolestudio.no

Artikkel om Skolestudio i den nyeste utgaven av Skolemagasinet.

Dersom du ikke er på SETT i år kan du likevel få info om Skolestudio. Skolesmagasinet publiserte en artikkel i siste utgave der prosjektleder, Eivind Trædal, ble intervjuet. Les hele artikkelen her:

Skolestudio: Den største utfordringen er ikke det du tror

Nå som Fagfornyelsen skimtes på horisonten, kan det virke som om tempoet på den digitale utviklingen av læremidler er på høygir hos alle forlag og utviklingsmiljøer. Gyldendal går så langt som å rive ned fagsiloene og samle alle digitale læremidler på ett sted: Skolestudio. For noen kan det virke som om forlagene er blitt fullstendig teknologidrevet. 

«Men folk har misforstått hvis de tror at utvikling av digitale læringsarenaer som Skolestudio bare handler om teknologi,» sier Eivind Trædal, prosjektleder. «Den største utfordringen for oss, og den største gevinsten for læreren og eleven, er på innholdssiden.»

Men ligger ikke innholdet allerede klart i hvert læreverk og –bok?

«Jo, men det skal mer til enn å plugge inn boka. De nye læreplanene setter opp mål som går på tvers av flere fagområder slik at elevene kan arbeide med problemstillinger eller temaer fra flere faglige vinkler. Dessuten stilles det krav om dybdelæring. Da må vi endre måten vi bygger opp innholdet vårt.»

Arbeidet med Skolestudio er godt i gang, og det legges ikke skjul på at arbeidet byr på utfordringer. I alle år har forlagsarbeidet hatt den samme inndelingen som skolen: i fag og trinn. Fagfornyelsens krav om tverrfaglighet og dybdelæring presser frem en ny arbeidsmåte og en ny tenkemåte. Hittil faste grenser må viskes ut slik at sammenhengene mellom fagene blir tydeligere.

Det gjør som kjent vondt når knopper brister, men målet med Skolestudio er å kunne gi lærerne et verktøy som gjør det lettere å følge læreplanene; gi mer undervisningsressurser, bidra til større oversikt, tilrettelegge for bedre samhandling med den enkelte elev, og best av alt: gi eleven bedre oversikt over egen læring.

«Evnen til å finne, og kritisk analysere informasjon er viktigere enn å kunne fakta. Læring av faktakunnskap får derfor ikke den samme utdannelsesmessige betydningen,» skriver Ørjan Flygt Landfald og Øystein Gilje om dybdelæring.*

Og Skolestudio tar dette på alvor. «Vi bruker metadata til å koble beslektet innhold på tvers av fag og trinn. Men det er viktig å påpeke at et slikt arbeid skjer på et kvalitativt nivå. Her er det mer enn søkeord - det er snakk om et dyptpløyende arbeid,» sier Trædal.

Gyldendal lanserer Skolestudio til åpen utprøving høsten 2020. Men innen den tid skal det utvikles og brukertestes av lærere og elver. Med sine 750.000 digitale brukere har forlaget mange å hente innspill fra. Skolestudio utarbeides for alle fag og i alle trinn fra 1-13.

Gyldendal har stand nr. A:34 på SETT. Der kan alle interesserte stikke innom til en kopp kaffe og hør mer om Skolestudio.

 * https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/kunnskapsbase/dybdelering/